PRIVACY

 

Verantwoordelijkheden.

Meetibot.com is onderdeel van 2KERR. 2KERR B.V. is statutair gevestigd aan Parallelweg 21, 5321 JA in Hedel.

Wanneer verwerken wij jouw gegevens?

• Als wij aan jou producten en/of diensten verlenen;
• Als je je bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
• Als je bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via ons contactformulier;
• Als je van (nieuwe) producten en diensten van 2KERR B.V., van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden, wat binnen het verwachtingspatroon van jou als klant blijft.
Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kan je dit schriftelijk melden bij 2KERR B.V., t.a.v. Adresregistratie, Parallelweg 21 of per e-mail aan info@2kerr.com met als onderwerp ‘Adresregistratie’. Wij laten jouw gegevens hiervoor dan blokkeren.
• Als we bij de dienstverlening beter willen inspelen op jouw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie.
• Als we analyses uitvoeren van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten.
• Als we informatie verstrekken aan en die ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van jouw product, zoals het maken van koppelingen met, dan wel ingebruikname van, andere software.
• Als we statistische analyses uitvoeren.
• Als aan de grondslag voor deze verwerkingsdoelen onze afspraak (overeenkomst) met jou ligt en omdat wij het belangrijk vinden om onze diensten (of die van derden) aan jou te verbeteren en uit te breiden.

 

Krijgen wij jouw persoonsgegevens ook uit externe bronnen?

Indien nodig verrijken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld met behulp van openbare bronnen zoals jouw bedrijfswebsite.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij 2KERR. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.
Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@2kerr.com 2KERR B.V. beoordeelt jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@2kerr.com. 2KERR B.V. voldoet binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek. Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@2kerr.com.

Privacybeleid andere websites.

Op www.meetibot.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

2KERR maakt gebruik van cookies.

2KERR B.V.maakt bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser automatisch opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij jou herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@2kerr.com. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is je graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten.

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van 2KERR B.V. te Hedel.

Wijzigingen.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek.

Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen.

Klachten.

Heb je een klacht over de wijze waarop 2KERR met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kan je deze indienen bij 2KERR B.V. door een e-mail te sturen naar info@2kerr.com met als onderwerp ‘Klacht’. 2KERR B.V. reageert binnen 7 werkdagen op jouw verzoek. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2KERR B.V.heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan 2KERR B.V. verstrekt.